ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม การกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม การกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดจันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอำนาจเจริญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ